Επιστροφές


Έχετε το δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής ολόκληρης της παραγγελίας ή μέρος αυτής εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από το courier στην απόδειξη παραλαβής.

Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών τότε ενδέχεται να μην την αποδεχτούμε.

Για περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων η επιστροφή τους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Στα Σπρέι δεν γίνονται δεκτές οι αλλαγές εκτός των περιπτώσεων ελαττωματικού προϊόντος

Τα προϊόντα επιστρέφονται από εσάς αποκλειστικά με την μεταφορική courier που τα παραλάβατε.

Μεταφορικά Έξοδα

  • Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος δικό μας, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό το οποίο πλήρωσε ο πελάτης.
  • Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα μας, τα έξοδα επιστροφής αφαιρούνται από το επιστρεφόμενο ποσό και ανέρχονται στα 5€.

Οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.  

Αλλαγές


Σε περίπτωση αποστολής των προϊόντων με courier τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επιγραμματικά η επιστροφή και αντικατάσταση ενός προϊόντος είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής
  • το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί

το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, κ.ο.κ)